BAŞVURU KOŞULLARI

 

Star Güzellik Yarışması 2020 Başvuru Ve Adaylık Şartları (“Adaylık Şartları”) Tanıtım ilan organizasyon reklam gazetecilik Ltd. Şti. (“….”) tarafından 2019 yılı içinde belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek olan Star Güzellik Yarışması 2020 Yarışması’na başvuru ve Adaylık Şartları’nı oluşturmaktadır.

Star Güzellik Yarışması 2019’nin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık  2019

Yarışma’ya katılacak kişiler (“Aday”), işbu Adaylık Şartları’nı, www.starguzellikyarismasi.com alan adlı internet sitelerinde, elektronik olarak onay vererek kabul ettiklerini; söz konusu onay ile aşağıda belirtilen şartları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduklarını ve anladıklarını, işbu Adaylık Şartları’nda yer alan tüm şart ve niteliklere haiz olduklarını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Adaylık Şartları:

1. Yarışma’ya 16 – 26 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın ve erkekler katılabilir. Henüz 18 yaşını doldurmamış adayların ebeveynlerinden noter onaylı muvafakat belgesi almaları zorunludur. Başvuru formunu dolduran adayların 1 portre ve 1 mayolu çekilmiş boy fotoğrafını başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
2.Tanıtım İlan organizasyon reklam gazetecilik Ltd. Şti. ve yayıncı kuruluş çalışanları Yarışma’ya katılamaz.
3. Bir başkası adına yarışmaya
başvurulamaz. Aday, başvuru formunda beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başka bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, Yarışma’ya başvurusunun ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tarafından iptal edileceğini kabul eder.

4. Başvurular, yukarda belirtilen internet sayfaları üzerinden veya bizzat organizasyon merkezine müracaat edilerek başvuru formu doldurularak alınacaktır. Adayların başvuruları öncelikle formlar üzerinden organizasyon komitesi tarafından “ÖN ELEME” şeklinde değerlendirilecek ve yarışmaya uygun bulunan 100 (Yüz) Aday, “YARI FİNAL” için davet edilecektir. Seçmelerde jüri (Ön eleme seçici Kurul) tarafından Aday’lar arasından 16 KADIN VE 16 ERKEK finalist ve 2+2 = 4 yedek finalist belirlenecektir. (18 yaşını doldurmamış Aday’lar ebeveynlerinden noter onaylı muvafakat belgesi ibraz etmezlerse katılımları kabul edilmeyecek ve seçmelere davet edilmeyecektir.)

5. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,’ın Aday başvurularını herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkı saklıdır.

6. Aday Yarışma ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. Aday, Yarışma’ya katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin Yarışma’ya katılım başvurusunda eksik veya yanlış girilmesi, hatalı olması ya da TANITIM’dan kaynaklanmayan teknik sebepler nedeniyle Aday’ın Yarışma’ya katılamamasından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan; TANITIM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8. Aday, başvuru formundaki kişisel verilerinin ve fotoğraflarının TANITIM tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, Aday’ın kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. TANITIM, Başvuru çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silintiler, gecikmeler veya teknik ağ ve telefon ekipmanlarındaki ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, teknik problemler veya internetteki trafik sıkışıklığı nedenleriyle başvuru bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

10. Aday, Yarışma’nın seçmelerinde 16 + 16 = 32 finalistten ve 2+2 = 4 yedek finalistten biri seçilememesi, elenmesi durumunda TANITIM’ı, organizasyon komitesini, yayıncı kuruluşu, jüri başkanı ve üyelerini, sponsorları ve yarışmayla ilgili bilimum görevli ve ilgilileri, elenmesiyle ilgili sorumlu tutamaz, eleştiremez ve sonuçlarla ilgili herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder

11. Aday, Yarışma’nın seçmelerinde 16 + 16 = 32 finalistten ve 2+2 = 4 Yedek finalistten biri olmaya hak kazanması halinde, Yarışma öncesinde TANITIM tarafından belirlenecek yer ve tarihlerde gerçekleştirilecek olan Yarışma Kamp Programına katılacak ve Yarışma’nın final tarihine kadar TANITIM’ın veya yetkilendirdiği üçüncü kişilerin gözetiminde olacaktır. Herhangi bir sebeple, Kamp’a geç katılan veya hiç katılmayan Aday diskalifiye olacak ve yerine yedek finalistler davet edilecektir.

12. TANITIM’ın Yarışma’yı dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme, Yarışma’nın; eleme, seçme, kamp ve final tarihini, koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Aday bu hususta herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.